Ομαδική Θεραπεία

 

group psychotherapy

 

Ομαδική Θεραπεία: Μια θεραπευτική ομάδα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μικρογραφία  της κοινωνίας, όπου τελείως διαφορετικοί άνθρωποι  συνυπάρχουν και προσπαθούν να καλύψουν σημαντικές  ανάγκες τους. Η δυναμική της ομάδας μπορεί να βοηθήσει τα μέλη να αναγνωρίσουν και στη συνέχεια να  επεξεργαστούν τις διάφορες ανθρώπινες δυσκολίες και διαπροσωπικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, μέσα σε ένα ασφαλές ,υποστηρικτικό, με εχεμύθεια περιβάλλον, την ομάδα. Η ενέργεια και η ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της ομάδας δίνει ελπίδα για αλλαγή και αυτοπεποίθηση στην προσωπικότητα καθώς και δυνατότητα για εξέλιξη του εαυτού.  Μας βοηθάει να καταλάβουμε πως μας βλέπουν οι άλλοι, ποιές είναι οι ανάγκες των άλλων-αλλά και οι δικές μας-πως αλληλεπιδρούμε αλλά και πως σχετιζόμαστε μαζί τους.  Μας βοηθάει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας αλλά και στη συνέχεια τους άλλους καθώς και να βελτιώσουμε την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες. Μαθαίνοντας να συνυπάρχουμε ,να επικοινωνούμε και  να σχετιζόμαστε με τους γύρω μας είναι ό,τι πιο σημαντικό, αφού στη συνέχεια μπορούμε  να μεταφέρουμε αυτές τις δεξιότητες  «έξω» στην καθημερινή, κοινωνική μας ζωή.