Ατομική Θεραπεία

 

individual psychotherapy

 

Ατομική θεραπεία:  Όταν μιλάμε για ατομική θεραπεία εννοούμε τη συζήτηση εκ βαθέων μεταξύ του θεραπευόμενουκαι του θεραπευτή. Στόχος της ατομικής θεραπείας είναι να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος να επεξεργαστεί  τα διάφορα προβλήματα, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν αλλά και να βρεί κάποια λύση σ΄αυτά, καθώς και να αναγνωρίσει, να διαχειριστεί και στη συνέχεια να επιλύσει τις διάφορες εσωτερικές συγκρούσεις που είναι πιθανόν να τον ταλαιπωρούν μαθαίνοντας έτσι ακόμα καλύτερα τον εαυτό του.