Οικογενειακή Θεραπεία

 

family-therapy

Οικογενειακή θεραπεία: Η Οικογενειακή Θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχει από κοινού όλη η οικογένεια. Αρκετές φορές τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζονται σε ένα μέλος της οικογένειας και κυρίως στα παιδιά είναι πιθανόν να έχουν άμεση σχέση με το πως αλληλεπιδρούν τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους, από τη δομή , τη λειτουργία και τη δυναμική δηλαδή ολόκληρης της οικογένειας. Επιπρόσθετα, η παρουσία προβλήματος σε κάποιο μέλος της οικογένειας επηρεάζει με τη σειρά του τη λειτουργία της οικογένειας καθώς και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. Μέσω της οικογενειακής θεραπείας τα μέλη μπορούν να βοηθηθούν στο να  κατανοήσουν τις δυσλειτουργικές αυτές συμπεριφορές και στάσεις μέσα στην οικογένεια, να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους, να βελτιώσουν τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους , καθώς και να επαναορίσουν νέα λειτουργικά όρια για πιο  υγιείς ισορροπίες.  Στόχος δηλαδή είναι η αναδόμηση και τη βελτίωση της λειτουργίας ολόκληρης της οικογένειας.